Stanley eVakt - Videorunder

Overvåkingsrunder via kameraanlegget

Har du lokaler eller områder som er tid- og kostnadskrevende å patruljere på tradisjonelt vis?

 

Stanley eVakt Videorunder er en sikker og kostnadseffektivt metode for sikring av bygg. Inspeksjoner via kameranlegget minimum 3 ganger per døgn på ulike tidspunkter, ingen synlige tegn på når inspeksjonene utføres, og melding til kontaktperson ved avvik. Kamerabaserte overvåkingsrunder er både kostnads- og tidseffektive. Vekterbaserte vakttjenester kan i mange tilfeller være kostbare og uhensiktsmessig på grunn av områdets fysiske utforming og størrelse. Bruk av kamerateknologi kan enkelt effektivisere vaktholdet. I tillegg er det alltid en usikkerhet om når det foretas inspeksjonsrunder.

 

Mer sikkerhet til en lavere kostnad
Kamerabaserte overvåkingsrunder er både kostnads- og tidseffektive. Vekterbaserte vakttjenester kan i mange tilfeller være kostbare og uhensiktsmessig på grunn av områdets fysiske utforming og størrelse. Bruk av kamerateknologi kan enkelt effektivisere vaktholdet. I tillegg er dedt alltid en usikkerhet om når det foretas inspeksjonsrunder.

 

Effektivt og preventivt
Stanley eVakt er kamerabaserte overvåkingsrunder som er både kostnads- og tidseffektive. Løsningen muliggjør overvåkingsrunder til varierende tider og frekvens på døgnet. Tjenesten levers med egen alarm erker som forteller at området er overvåket 24 timer. Ingen synlig vekterbil der de kriminelle kan planlegge et innbrudd etter at vekterbil har kjørt.

Kontakt

Telefon: 05010
Kontaktskjema: Trykk her

I korte trekk:

  • Rapporterer om endringer i forhold til normal tilstand i kameraets dekningsområde
  • Kamerarunder baseres på avtalt kartskisse med innlagte kamerapunkter
  • Kamerarunder gjennomføres i ønsket antall ganger per døgn
  • Ved avvik sendes melding til aktuell kontaktperson
  • Aktuell hendelse lagres eksternt
  • Hver kamerarunde dokumenteres som én hendelse